Föreläsningar för föreningar, skolor och företag

Vill ni som förening, skola eller företag utvecklas och inspireras till ett bättre ledarskap? Vi erbjuder olika föreläsningar med det positiva ledarskapet som utgångspunkt. Föreläsningarna hålls av vår föreläsare Patrik Nilsson. Under fliken "Föreläsningar" kan ni läsa mer om föreläsningsutbudet.

 

Fotbollsvisionen - Ett socialt företag

Ändå från första början, när grundstenarna för projektet som senare blev Fotbollsvisionen lades, har vi varit tydliga med vad det är vi vill uppnå. Det handlar om att ge, att det vi gör ska vara betydelsefullt och göra samhället till en bättre plats för alla.

Samhället står just nu inför enorma utmaningar när det gäller integration. Människor med en helt främmande bakgrund och kultur har lämnat sina liv och ska nu integreras i ett helt nytt land, med en helt ny kultur.

Integrationen är en av utmaningarna vi ställs inför, en annan är den redan existerande utanförskapet som finns bland barn och ungdomar i Sverige. Det finns barn och ungdomar med alla sorters bakgrund som varje dag upplever utanförskap och mobbning. Det här är också ett stort problem.

Vi vill med Fotbollsvisionen lyfta föreningars och skolans roll i detta och hjälpa dem att hitta vägar för att bekämpa utanförskap, ingen ska behöva känna sig utanför och det gäller oavsett bakgrund. Det viktiga för oss är att vi kan nå ut till så många som möjligt. Kan vi hjälpa ett barn att må bra, så är det en seger, men vår vision är att kunna hjälpa alla.

Fotbollsvisionen är ett socialt företag med ett huvudmål. Det är att utveckla ledarskapet bland dagens ledare inom föreningslivet och skolan, för att skapa en större förståelse för ledarskapets betydelse för de man leder och för att nå framgång. Genom detta vill vi minska utanförskap och mobbing för barn och ungdomar.